Poslovni prostori

Poslovni prostori

December 13, 2022 2023-02-04 23:26

Lamela 1

Poslovni dio kompleksa „Palata“ predstavlja kombinaciju različitih komercijalnih sadržaja. Poslovni prostori raspoređeni su u prizemlju i na prvom spratu . Ukupno ih je 16, a kvadratura je od 42 do 380 m².

Lamela 3 i 4

Poslovni dio kompleksa „Palata“ predstavlja kombinaciju različitih komercijalnih sadržaja. Poslovni prostori raspoređeni su u prizemlju i na prvom spratu . Ukupno ih je 16, a kvadratura je od 42 do 380 m².