Lokacija

Lokacija

December 13, 2022 2023-02-01 22:48
Savršena

Lokacija

„Palata“ je smještena u samom centru grada, nedaleko od popularne Gospodske ulice i srži Banjaluke. Kompleks se nalazi u bloku između Ulice Bana dr Todora Lazarevića, Srpske ulice i Ulice Vase Pelagića. Okružen je istorijskim znamenitostima, republičkim ustanovama i institucijama kulture.

Na pravom mjestu

„Palata“ zajedno sa pješačkom zonom i parterom Hrama Hrista Spasitelja i Banskog dvora, čini jedinstvenu cjelinu. Upravo je specifičnosti prostora u kom se kompleks nalazi, nastale kao kombinacija socijalnih i društvenih aktivnosti u gradu, i najveći potencijal ove lokacije. Glavna pješačka staza između novih objekata i Hrama Hrista Spasitelja, fasada u funkciji zaštite od buke i zagađenja, ozelenjavanje i organizacija prostora, sve su to prednosti koje kompleks donosi.