Stanovi

Stanovi

December 13, 2022 2023-02-08 22:58
340 stanova

Izbor stanova

U ukupno pet lamela koje čine stambeno-poslovni kompleks „Palata“ raspoređeno je 340 stanova. Kvadratura stanova je u rasponu od 40 do 150 metara kvadratnih.

Lamela 1 Lamela 2 Lamela 3 i 4 Lamela 5

Stanovi do 35  m²

Stanovi od 45 do 62 m²

Stanovi od 68 do 87 m²

Stanovi preko 100 m²