Garaže

Garaže

December 13, 2022 2023-10-16 14:03

Podzemne garaže

Tri nivoa podzemnih garaža smještena su ispod stambeno-poslovnog dijela „Palate“. Ukupno će, kako stanarima tako i posjetiocima kompleksa, na raspolaganju biti 200 do 205 parking mjesta po etaži, odnosno ukupno 620.
3 podzemne etaže
600 parking mjesta
Kupovina ili izmajmljivanje